«««استیکر های خرس قهوه ای مسنجر لاین اینبار در تلگرام»»
لینک استیکر:
https://telegram.me/addstickers/linebrownandcony

بقیه استیکر ها در اینجا